सुखाची झोप.. a peaceful nap..

सुखाची झोप तुम्ही अजुन कशाला म्हणाल एका इंजिनियरिंग च्या विद्यार्थ्यासाठी??? 

दिवसभर कॉलेज अटेंड करून हा माझा क्लासमेट घरी येताना चलत्या बस मध्ये गाढ झोपी गेला..

तो २ लेक्चर बंक करून वॉलीबॉल खेळला ही एक वेगळी गोष्ट आहे पण तो एकदम मस्त झोपला बस मध्ये!!!

 


 

3 Comments Add yours

  1. vishalt says:

    you bet..there is nothing like a peaceful sleep after a hard day..!!

    1. Pratik Ghag says:

      totally agree with you vishal..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s