सुखाची झोप.. a peaceful nap..

Posted on Updated on

सुखाची झोप तुम्ही अजुन कशाला म्हणाल एका इंजिनियरिंग च्या विद्यार्थ्यासाठी??? 

दिवसभर कॉलेज अटेंड करून हा माझा क्लासमेट घरी येताना चलत्या बस मध्ये गाढ झोपी गेला..

तो २ लेक्चर बंक करून वॉलीबॉल खेळला ही एक वेगळी गोष्ट आहे पण तो एकदम मस्त झोपला बस मध्ये!!!

 


 

Advertisements

3 thoughts on “सुखाची झोप.. a peaceful nap..

  vishalt said:
  February 8, 2011 at 7:33 pm

  you bet..there is nothing like a peaceful sleep after a hard day..!!

   Pratik Ghag responded:
   February 8, 2011 at 11:17 pm

   totally agree with you vishal..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s